Főoldal GDPR szabályozásról bővebben Szolgáltatásaink Magyar szabályozás változásai a GDPR tükrében Kapcsolat

Magyar szabályozás változásai a GDPR tükrében

Infotv. (információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) változásai a GDPR tükrében

  • 3 éves kötelező felülvizsgálat: a jogszabályi kötelezettségen alapuló vagy közérdekből szükséges adatkezelések esetében, ha az adatkezelés alapjául szolgáló törvény vagy önkormányzati rendelet nem írja elő az adatkezelés szükségességének időszakos felülvizsgálatát, akkor az adatkezelő köteles az ilyen vizsgálatot legalább háromévente elvégezni. Fontos ezzel kapcsolatosan a vizsgálat eredményét az adatkezelőnek 10 évig meg kell őriznie, és kérés esetén azt be kell nyújtania a felügyeleti hatóság részére! Ezért a vizsgálatról megfelelő dokumentációt kell készíteni!
  • belső adatvédelmi felelős helyett adatvédelmi tisztviselő: Jogai és kötelezettségei a GDPR szabályaival összhangban kerültek meghatározásra, és titoktartására vonatkozóan a törvény meghatározza, hogy „az adatvédelmi tisztviselő jogviszonyának fennállása alatt és azt követően is köteles titokként megőrizni a vonatkozó tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott azon személyes adatot, minősített adatot, törvény által titoknak minősített adatot, illetve minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet az őt alkalmazó adatkezelő vagy adatfeldolgozó törvény előírása alapján nem köteles nyilvánosságra hozni.”
  • fordított bizonyítási teher a bírósági eljárásban: nem az érintettnek kell bizonyítania adatvédelemmel kapcsolatos jogai megsértését, hanem az adatkezelő vagy adatfeldolgozó köteles bizonyítani azt, hogy az érintett ezen jogai nem sérültek.

Ágazati jogszabályok vs. GDPR

Az egyes törvényeknek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról szóló kormány-előterjesztés 77 ágazati iogszabály módosításáról rendelkezik. Az előterjesztéssel kapcsolatban a NAIH a NAIH-6123-2-2018-J számú állásfoglalásában éles kritikát fogalmazott meg, és a tervezet felülvizsgálatát kérte.